FANDOM


Kapłanami Okoizmu są:

-Mateusz Kadłubowski (Wielki Natchniony)

-Mikołaj Kołybko (Kapłan Porządkowy)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.